PROMO
193

ZiraatBank BH nudi najpovoljniji paket usluga na tržištu

Sponzorirani članak

Poslovna strategija ZiraatBank je orijentisana ka zadovoljstvu klijenata i konstantnom unaprijeđenju proizvoda i usluga.

Kreirali su najpovoljniju ponudu na tržištu, paket 5u1 s mjesečnim troškom u iznosu samo 1,99 KM, a koji obuhvata više proizvoda i usluga, tekući račun, debitnu karticu, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, mobilno bankarstvo i e-Računi.

Na ovaj način ZiraatBank ističe koliko je važno da klijenti uz minimalan neznatan mjesečni trošak mogu koristiti više različitih proizvoda i usluga.

U sklopu paketa 5u1 posebno se izdvaja usluga mobilnog bankarstva, koju konstantno unaprjeđuju u skladu s potrebama i zahtjevima klijenata, a koja je u isto vrijeme jednostavna, izuzetno sigurna i veoma laka za korištenje.

Sva plaćanja putem mobilnog bankarstva ZiraatBank BH dd unutar Banke su bez naknade, uključujući i konverzije valuta. Za svaku izvršenu transakciju klijent dobija e-mail potvrdu o izvršenom plaćanju.

Pored navedenog, mobilno bankarstvo omogućava trenutan uvid u stanje, transakcije, rezervisanje i mjesečne izvode po platnim karticama.

"Sa zadovoljstvom ističemo naš novitet jedinstven na tržištu virtualnu kreditnu karticu koja omogućava klijentima korisnicima digitalnih kanala ZiraatBank BH (mobilno bankarstvo) samostalno kreiranje dodatne virtualne kreditne kartice kao i upravljanje limita po istoj, što doprinosi znatno većoj sigurnosti i zaštiti klijenata prilikom obavljanja internet kartičnog plaćanja", izjavila je Merđana Heto, direktorica Sektora za poslovanje sa fizičkim licima.

U cilju povećanja sigurnosti prilikom online plaćanja ZiraatBank BH je uvela besplatan i 3D secure/Mastercard identity Check sigurnosni standard za internet kartične transakcije, koji kartične proizvode ZiraatBank BH dd čini još sigurnijim.

Zadovoljstvo klijenata nam je prioritet u poslovanju, što potvrđuje i naš slogan "Više od Banke".